Strona Główna Metoda Feldenkraisa Metoda Lawresh Kontakt


  25.05, 08:50

Polityka Prywatności strony www.metodafeldenkraisa.org

Umowa

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem 'metodafeldenkraisa.org', akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Metodafeldenkraisa.org nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z naszą Polityką Prywatności, proszony jest o nie odwiedzanie strony metodafeldenkraisa.org, nie rejestrowanie się w naszym systemie, nie udostępnianie nam żadnych danych dotyczących Użytkownika, oraz nie zamawianie naszego Newslettera.

Gwarancja

Metodafeldenkraisa.org szanuje dane osobowe Użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie. Logując się oraz zamawiając Newsletter możesz u nas liczyć na pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bezpieczeństwo oznacza u nas zarówno dbałość o to, aby Twoje informacje nie zostały zniszczone lub uszkodzone, jak również o to, aby powierzone nam informacje nie zostały przechwycone przez osoby trzecie.

Zakres

Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich informacji, materiałów i usług oferowanych przez metodafeldenkraisa.org.

Dane osobowe i inne gromadzone przez nas dane

Administrator strony metodafeldenkraisa.org gromadzi dane osobowe, gdy Użytkownik rejestruje się w usłudze Administratora lub w inny sposób podaje te dane z własnej woli. Możemy łączyć dane osobowe otrzymane od Użytkownika z informacjami z innych źródeł, uzyskanych np. podczas warsztatów, lekcji grupowych i indywidualnych, etc, w celu podwyższania jakości usług, włącznie z dostosowywaniem treści prezentowanych Użytkownikowi.

W czasie korzystania ze strony metodafeldenkraisa.org możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach, możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi lub produktu (materiałów i innych). Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.

Serwer metodafeldenkraisa.org automatycznie zbiera dane, gdy Użytkownik korzysta z naszej strony lub niektórych naszych usług, np. adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz data i godzina przesłania żądania użytkownika, etc.

Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą strony metodafeldenkraisa.org, poczty e-mail, etc. przekazuje nam swoje dane osobowe, np. imię, adres e-mail, etc.

Zastosowanie

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do naszego serwisu. Rejestracja w Newsletterze jest obowiązkowa jeżeli chcesz otrzymywać informacje o warsztatach, lekcjach lub otrzymywać inne materiały oraz nowości związane z serwisem metodafeldenkraisa.org.

Jeżeli Użytkownik zapisał się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy dane Użytkownika w celu wysłania mu naszego Newslettera.

Możemy używać danych osobowych w celu zapewniania Użytkownikowi żądanych usług, włącznie z usługami wyświetlającymi niestandardowe treści i reklamy, przesyłane informacje, oferowane kursy, warsztaty, lekcje, etc.

Danych osobowych możemy również używać do celów badań i analiz związanych ze świadczeniem i ulepszaniem naszych usług metodafeldenkraisa.org. Dane zbierane automatycznie mogą być także użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie metodafeldenkraisa.org, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszej strony metodafeldenkraisa.org.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Gdybyśmy w przyszłości korzystali z pomocy innych podmiotów w przetwarzaniu danych osobowych naszych Użytkowników, wymagamy przestrzegania przez nie naszej Polityki Prywatności, a także wszelkich innych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.

W celu zapobiegania naruszenia prawa, oszustwu, szkodzie lub w celu ochrony bezpieczeństwa naszej sieci, usług, materiałów, w niektórych sytuacjach, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy, możemy udostępnić dane innym podmiotom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Użytkowniku podmiotom trzecim.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz Kontakt z Użytkownikiem

Jeżeli na drodze e-mailowej Użytkownik wyraził chęć wzięcia udziału w oferowanych przez nas warsztatach, lekcjach, kursach, poradzie indywidualnej, Użytkownik może otrzymać od nas e-maile dotyczące tej tematyki. Możemy również kontaktować się z nim telefonicznie.

Jeżeli Użytkownik zapisał się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywał drogą e-mailową nasz Newsletter.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z prowadzonymi warsztatami, lekcjami, kursami, poradami, etc. związanymi z metodafeldenkraisa.org i które zgodziły się z naszą Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu metodafeldenkraisa.org: zmiany, komentarze osobiste, informacje o promocjach partnerów, jeśli się takowi pojawią oraz odnoszące się do naszych działań: warsztaty, lekcje, kursy, porady, etc., np. dodatkowe materiały, promocje, niekomercyjne listy, np. życzenia.

Zmiana Danych Osobowych

Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany i poprawienia nieścisłych danych lub usunięcia ich z naszej bazy.

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, Użytkownik może wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Cookies (Ciasteczka)

Strona metodafeldenkraisa.org może wykorzystywać cookies (małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji), które - podczas korzystania z naszej strony - służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika, abyśmy wiedzieli jaką stronę mu wyświetlić. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Celem tych działań jest podnoszenie jakości naszych usług, zwiększenia zadowolenia Użytkownika oraz poznania sposobu korzystania przez niego z naszych usług. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy z naszymi przyszłymi partnerami, oraz naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może odmówić przyjęcia plików cookies w przeglądarce, jednak niektóre z naszych funkcji lub usług mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.

Zabezpieczenie Danych Osobowych

Podczas zbierania danych osobowych o Użytkowniku, komunikacja między jego komputerem a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Poza tym nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej Polityki Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie metodafeldenkraisa.org, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani. Każdego Użytkownika korzystającego w jakikolwiek sposób z serwisu metodafeldenkraisa.org obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wprowadzane zmiany nie wpływają na naszą zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników naszych warsztatów, lekcji, kursów, etc (z wyjątkami wymienionymi powyżej).

Wyłączenie Odpowiedzialności

Założyciel strony metodafeldenkraisa.org nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do porad zawartych w treściach, artykułach, opisach, wywiadach, przykładach, etc opisanych na stronie. Założyciel strony metodafeldenkraisa.org nie bierze na siebie odpowiedzialności także za treść zamieszczonych reklam.


Copyright © 2007-2017 Ewa Lawresh, wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakichkolwiek treści bez zezwolenia zabronione.

Nazwy Feldenkrais®, Feldenkrais Method®, Functional Integration® i Awareness Through Movement® są zarejestrowanymi markami usług FELDENKRAIS GUILD® of North America.